قرقره کابل کشی زمینی AL آلومنیوم

ابزاری است در جهت کابل کشی برای زیر کابل های زمینی در کانال ها تونل ها و سیلیکال ها مورد استفاده در جهت بهبود امرکابل کشی قرار میگیرد
مزایای این غیر این است که از مواد pvc و یا آلومینیوم درجه یک بلبرینگ های درجه یک و درام این ابزار در رنگ کوره ای جهت عمر بالاتر استفاده شده است


ابزاری

است در جهت

کابل کشی

برای

زیر کابل

های زمینی در

کانال ها

تونل ها و سیلیکال ها مورد استفاده در جهت بهبود امرکابل کشی قرار میگیرد
 مزایای این غیر این است که از مواد pvc و یا

آلومینیوم

درجه یک

بلبرینگ های درجه یک و درام این ابزار در رنگ کوره ای جهت عمر بالاتر استفاده شده است
لطفا پیش از خرید و یا اطلاع از نوع و خدمات محصولات

ارتا خط

با ما تماس حاصل فرمایید تا ضمن اطلاع از نوع و کیفیت محصولات از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شوید .
9127358858 0098
http://www.earthakhat.ir