کلمپ اتصال تسمه گالوانیزه به میله گالوانیزه

این کلمپ به صورت اشکال مختلف درآمده و از ویژگی‌های این کلمپ است و جنس آن آهن آبکاری گالوانیزه آبکاری شده که با مقاومت مکانیکی هدایت الکتریکی بالا تولید می شود.